Användarvillkor

Dessa användarvillkor tillhandahålls av "Cicamed Sverige Flagship Store" som betyder Cicamed-gruppen av företag, inklusive, men inte begränsat Swemedeq AB, org nummer 556679-9358, dess , moderbolag, såväl som alla personal, chefer, direktörer, tjänstemän, anställda och agenter för det föregående.

Alla hänvisningar här till "oss", "vi" eller "vår" ska betyda Cicamed och alla hänvisningar här till "dig" ska betyda kunden eller användaren av Cicameds tjänster och produkter.

Cicamed Sverige Flagship Store Följer Cicamed Flagship Store följer E-handelslagen (SFS 2002:562) och Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), DAL.

Dessa användarvillkor gäller för

(1) alla våra tjänster och produkter, 

(2) alla våra webbplatser, inklusive, men inte begränsat till Cicamed.se, Cicamed.com samt cicamed-sverige.myshopify.com.

(3) alla våra mobilapplikationer och sociala medieapplikationer ( som Facebook). Genom att registrera ett konto hos oss, prenumerera på våra e-postlistor och/eller beställa våra tjänster eller produkter, oavsett metod, bekräftar du härmed ditt samtycke till dessa användarvillkor enligt följande: Du måste vara 18 år eller äldre och myndig ålder på din bostadsort för att använda, prenumerera och köpa våra tjänster och produkter.

(4) Våra tjänster och produkter tillhandahålls på en "i befintligt skick", "som tillgänglig" bas och vi avsäger sig speciellt från garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda, inklusive men ej begränsade till garantier och garantier och garantier. syfte. det ska under inga omständigheter vi, eller någon annan part som är ingång i skapa, producera, tillverka, distribuera, marknadsföra eller sälja våra produkter eller tjänster eller våra webbplats ansvariga för alla spirektiella, indirektiella, indiska, luftande, , förlorade vinst som resultat från användning av eller oföjlighet att använda tjänsten, inklusive men inte begränsat till att litta av dig på någon information erhållad från tjänsten eller som resultat av fel, undantag, avbestämmelser, avbrott, avbrott, virus, fördröjningar i drift eller överföring, eller någon fel i prestanda, oavsett som resultat av guds handlingar, kommunikationsfel, stöd, destruktion eller obehörig åtkomst till företagets program, program. i de jurisdiktioner som inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för följdskador eller oavsiktliga skador ska vårt ansvar begränsas till den fullstända utsträckning som tillåts enligt lag.

(5) Vi förbehåller oss rättigheten, inom vårt egen godkännande, att vära att acceptera eller behandla alla beställningar och att avstända, avsluta och att vega användning eller accepterande av alla erbjudanden, kampanjer och avbjudanden. och/eller det faktiska eller misstänkta missbruk, bedrägeri eller missbruk som förknippas med nämda kampanjerbjudanden eller beställningar.

(6) Dessa användarvillkor ska gälla för alla produkter, tjänster och innehåll tillgängligt genom alla pr-kanaler av våra tjänster och produkter inklusive, men inte begränsat till, internet, telefon, katalog, television, television, radio, mobil, mobil butiker.

(7) Tredjepartstjänsteleverantörer: Vissa aspekter av våra tjänster och produkter kan vara beroende av en tredjepartstjänsteleverantör, till exempel en trådlös operatör eller plattform för sociala medier. Vi kontrollerar inte sådana tredjepartstjänsteleverantörer och är inte ansvariga för deras handlingar eller försummelser. Dessutom kan sådan tredjepartstjänsteleverantör ha sina egna villkor, policyer och riktlinjer. Du bör bekanta dig med alla sådana villkor, policyer eller riktlinjer innan du använder våra tjänster och produkter via en sådan tredjepartstjänsteleverantör.

(8) Äganderätt: Du godkänner att våra tjänster och produkter innehåller information, data, programvara, fotografier, grafer, videor, typsnitt, grafik, musik, ljud och annat material (gemensamt "Innehåll") som är skyddat av upphovsrätt, varumärken eller annat material. äganderätt, och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som existerar nu eller utvecklas nedan. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt verk enligt Sverige`s upphovsrättslagar, och företaget eller dess dotterbolag eller andra tredjepartslicensgivare kan äga upphovsrätten till valet, samordningen, arrangemanget och förbättringen av sådant innehåll. Du får inte modifiera, ta bort, radera, utöka, lägga till, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk från eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis. Om inga specifika begränsningar visas får du endast använda innehållet för personligt icke-kommersiellt bruk och göra kopior av utvalda delar av innehållet, förutsatt att kopiorna endast är gjorda för ditt personliga bruk och att du upprätthåller eventuella meddelanden i Innehåll, såsom alla upphovsrättsmeddelanden, varumärkesförklaringar eller andra meddelanden om äganderätt. Förutom vad som anges i föregående mening eller som tillåts av privilegiet för tillåten användning enligt Sveriges upphovsrättslagar, får du inte ladda upp, publicera, reproducera eller distribuera på något sätt innehåll som skyddas av upphovsrätt eller annat äganderätt, utan tillstånd från ägaren till upphovsrätten eller annan äganderätt. Utöver det föregående ska användningen av mjukvaruinnehåll regleras av det programvarulicensavtal som medföljer sådan programvara.

(9) Efterlevnad av lagar och förordningar: Du samtycker till att använda innehållet och våra tjänster och produkter i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och på ett sätt som inte, enligt vår bedömning, negativt reflekterar Cicameds goodwill eller rykte. 

(10) Uppförande: Allt beteende från dig som efter vårt eget gottfinnande begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda eller njuta av våra tjänster eller produkter kommer inte att tillåtas. Du samtycker till att använda våra tjänster och produkter i enlighet med dessa användarvillkor och endast för lagliga ändamål. Du samtycker uttryckligen till att använda våra produkter strikt för deras avsedda användning och att inte manipulera dem eller att försöka modifiera dem i någon form eller att tillåta andra att manipulera eller modifiera dem.

(11) Sekretesspolicy: Vi erkänner och respekterar vikten av att upprätthålla integriteten för våra användare, kunder och abonnenter och har upprättat en integritetspolicy som ett resultat, som är inkorporerad häri och utgör delar av dessa användarvillkor genom referens. I vår integritetspolicy beskriver vi varför vi samlar in information från användare, kunder och prenumeranter, vilken information vi samlar in, hur vi samlar in den, vad vi använder informationen till och hur du kan instruera oss om du föredrar att begränsa användningen av information om dig. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa vår integritetspolicy, som finns tillgänglig för granskning på vår webbplats eller som på annat sätt kan tillhandahållas dig via e-post på begäran.

(12) Återkrav: När du köper våra tjänster och produkter med kreditkort, samtycker du till att betala alla serviceavgifter och administrationsavgifter för betalningar som görs med kreditkort och du samtycker till att inte orsaka eller tillåta några återkrav av kreditkortsbetalningar utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. I händelse av att du bryter mot denna paragraf samtycker du (1) att betala alla återbetalningsavgifter, (2) att ersätta oss för våra kostnader som uppstått till följd av debiteringen och (3) att betala oss en administrativ avgift på 25 % av återkravsbeloppet, som du vidare samtycker till är rättvist och rimligt och utgör inte en påföljd.

(13) Cicameds rättigheter: Om du bryter mot några villkor häri, samtycker du till att vi har rätt att ha en eller flera av följande (1) panträtt på alla tjänster och produkter som du beställt; (2) avbryta eller avbryta alla tjänster och produkter som beställts av din beställning; och (3) söka alla tillgängliga rättsmedel enligt lag eller i rättvisa mot dig till följd av eventuella överträdelser häri.

(14) Begränsning av ansvar och gottgörelse: Du samtycker till att vi inte ska hållas ansvariga för eventuella förseningar i tillhandahållandet av våra tjänster eller produkter som uppstår på grund av faktorer utanför vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, naturhandlingar, arbetsstrejker eller handlingar eller försummelser tredje parts leverantörer och leverantörer. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa, försvara och hålla oss oskadliga från och mot allt ansvar, anspråk, kostnader och utgifter (inklusive utan begränsning rimliga juridiska avgifter och utgifter), väckta av tredje part som påstår, uppstår, relaterat till eller härrör från (1) din användning (eller användning av tredje part som använder ditt konto) av vår webbplats och onlinetjänster; (2) ditt brott mot några bestämmelser i våra användarvillkor; och (3) ditt brott mot någon tillämplig lag, regel eller förordning som hänför sig till din användning eller köp av vår webbplats, tjänster och produkter. Försändelser: Du accepterar att ansvara för att kontrollera leveransen av alla produkter från oss vid leverans. Om du fastställer brister, defekter eller skador på någon vara måste du meddela avsändaren inom två dagar efter leverans. Din underlåtenhet att meddela avsändaren detta ska utgöra ditt oåterkalleliga godkännande av varorna.

(15) Försändelser: Du accepterar att ansvara för att kontrollera leveransen av alla produkter från oss vid leverans. Om du fastställer brister, defekter eller skador på någon vara måste du meddela avsändaren inom två dagar efter leverans. Din underlåtenhet att meddela avsändaren detta ska utgöra ditt oåterkalleliga godkännande av varorna.

(16) Returer: Varor som levererats till dig får inte returneras utan att först ha inhämtat vårt skriftliga medgivande. Ingen kreditavdrag på defekta varor kommer att göras och ingen ersättning för defekta varor kommer att skickas i alla händelser, såvida vi inte fastställer de påstådda defekterna till vår belåtenhet efter lämplig testning och inspektion. Om vi tillhandahåller ett returtillstånd, samtycker du till att returnera de defekta varorna i rent, väl emballerat skick. Det belopp som debiteras för utgående frakt av varorna till dig återbetalas inte under några omständigheter. Kostnaden för returfrakten tillbaka till returadressen som tillhandahålls av oss (d.v.s. all returfrakt och/eller leveransavgifter) är ditt ansvar såvida vi inte uttryckligen avstått från detsamma skriftligen.

(17) Avståenden: Alla avståenden från oss beträffande någon av bestämmelserna häri ska endast vara effektiva i den utsträckning som vi har gjort skriftligen och när det görs ska det tolkas snävt.

(18) Avskiljbarhet: Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor inte kan verkställas av en domstol med behörig jurisdiktion, ska de återstående bestämmelserna fortsätta att ha full kraft och effekt.

(19) Bildtexter: Alla rubriker och bildtexter häri används endast för bekvämlighet och ska inte tolkas som materiella bestämmelser i dessa användarvillkor.

(20) Tvister: Alla anspråk som uppstår i samband med köp och användare av våra tjänster eller produkter från eller som hänför sig till Sverige och ska styras enligt lagarna i Sverige. Du samtycker till att alla sådana anspråk uteslutande ska lösas genom slutlig och bindande skiljedom som domstolen i sverige med behörig jurisdiktion över anspråket och parterna