pages_hairloss_2400x800.png__PID:6499cce4-f530-45ea-9700-ba86805c86ea

Cicamed’s hair loss guide

– Typer av håravfall och de första stegen mot återväxt

Cicamed’s hair loss guide

– Typer av håravfall och de första stegen mot återväxt

Introduktion

Vårt hår är mer än bara en en del av vår kropp och utseende -- för många så är det en stor del av vår identitet. Precis som kläder och assessorer så har hår sedan länge haft stor kulturell och religiös betydelse, vilket har bidragit till samhällets normer och skönhetsideal genom tiderna. Det kanske är just därför håravfall kan kännas extra jobbigt, men också varför det kan vara svårt att prata om. Den här guiden är till för att ge dig en bättre överblick av håravfall, samt att ge praktiska tips för hur man på bästa sätt kan påbörja vägen mot återväxt.

Fem typer av håravfall

Androgent och androgenetiskt håravfall — manligt och kvinnligt håravfall

Cause: Främst genetiskt, men hormonella faktorer påverkar också.

Characteristics: Progressiv uttunning av hår, särskilt på hjässan och tinningarna.

About: Detta är den vanligaste typen av håravfall för både män och kvinnor. Kvinnligt håravfall uppträder vanligtvis runt medelåldern men kan också börja tidigare i livet, men det utvecklas ofta efter klimakteriet. Androgenetiskt håravfall leder inte till skallighet utan istället i en progressiv uttunning av håret och en vidgad bena.

Manligt håravfall kan börja tidigt, vissa män märker det så tidigt som i sina sena tonår eller tidigt i tjugoårsåldern, men detta är inte det vanligaste fallet. Enligt American Academy of Dermatology "Vid 50 års ålder har mer än hälften av vita män ett synligt tecken på manligt håravfall som märkbar uttunning, ett avtagande hårfäste eller skallighet." Androgent håravfall börjar ofta med en vikande hårlinje eller en kal fläck vid toppen av huvudet, och sträcker sig över huvudet med tiden. Efter en längre period kan det resultera i skallighet.

För både män och kvinnor är det alltid bra att rådfråga din hudläkare om håravfall för att säkerställa att det inte beror på ett annat underliggande hälsotillstånd.

Sources

American Academy of Dermatology (AAD): Hair Loss: Who Gets and Causes

American Academy of Dermatology (AAD): Thinning Hair and Hair Loss: Could It Be Female Pattern Hair Loss

American Academy of Dermatology (AAD): What Is Male Pattern Hair Loss, and Can It Be Treated?

Telogent håravfall

Cause: Utlösande faktorer som stress, sjukdom eller medicinering stör hårets tillväxtcykel.

Characteristics: Plötsligt håravfall, ofta tre till sex månader efter en utlösande händelse.

About: En tillfällig form av håravfall som inte orsakas av genetik. Detta sker som en reaktion av mental eller fysisk stress, graviditet, mediciner, hormonella förändringar och andra sjukdomar.

En frisk hårbotten har en blandning av telogent (vilande) och anagent (växande) hår, med cirka 85 % anagena och aktivt växande. Vanligtvis varar denna tillväxtfas i ca 4 år, innan man går in i en 4 månaders vilofas där håret inte aktivt växer. Medan håret vilar börjar en ny tillväxt under follikeln och på så sätt trycks håret ut.

Det som händer när man upplever telogen effluvium är i huvudsak att den utlösande påverkan få kroppen att i förtid sätta håret in i sin vilofas. Detta kommer inte att märkas omedelbart, men när håret väl kommit tillbaka till tillväxtfasen så trycks håret som har vilat ut ur follikeln, och det är då håravfallet märks.

Allvarliga infektioner och trauman, större operationer, att inte äta tillräckligt med protein, intensiv diet och järnbrist kan alla orsaka denna typ av håravfall. Det kan inträffa för vem som helst oavsett ålder, ursprung eller kön, och det är vanligt att uppleva detta någon gång i livet. Däremot så har kvinnor en större chans att få telogen effluvium i och med graviditet och de hormonella förändringar som det medför.

Sources

American Skin Association: Alopecia.

National Library of Medicine: Elizabeth C. Hughes and Dahlia Saleh: Telogen Effluvium.

Alopecia Areata

Cause: Autoimmunt tillstånd där immunförsvaret angriper hårsäckar.

Characteristics: Plötslig förlust av små, runda hårfläckar

About: Detta tillstånd kan påverka vem som helst i alla åldrar, ursprung och kön, och tros vara orsakat av att vår kropps immunsystem angriper hårsäckarna av misstag. Det är inte helt klart varför detta inträffar, men vi vet att både genetik och miljö verkar påverka alopecia areata, och att de som har haft en familjemedlem med tillståndet är mer benägna att uppleva det själva.

Håravfallet sker oftast i hårbotten och ansiktet, men kan uppstå var som helst på kroppen, ofta i cirkulära eller ovala former. I svåra fall kan håravfallet ske över hela huvudet eller kroppen. Oftast sker det i små sektioner.

De flesta personer med detta tillstånd är i övrigt friska och upplever inte andra symtom - men det bör noteras att vissa också ser förändringar på sina naglar, såsom gropar och åsar. Det förlorade håret växer ofta ut igen, men beroende på individen så kan det vara lite oförutsägbart.

Sources

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS): Alopecia Areata

American Skin Association: Alopecia.

Traktionsalopeci

Cause: Fysisk stress på håret på grund av strama frisyrer eller hårbehandlingar.

Characteristics: Håravfall från spänning eller dragning.

About: Traktionsalopeci är ett tillstånd som kan förebyggas och uppstår av tajta frisyrer som drar hårt på hårrötterna. Även om detta kan hända vem som helst, drabbas oftast kvinnor med lockigt hår, ofta av afrikansk påbrå, som bär håret i hårt flätade frisyrer. Sannolikheten att detta uppstår är dock vanligare med åldern. Det bör noteras att det inte är formen eller typen av håret som är orsaken till traktionsalopeci, utan hur håret tas hand om och frisyrerna personen har som leder till håravfallet.

Många upplever även huvudvärk som försvinner när håret inte längre är i frisyren som orsakar spänningen. Fler frisyrer som kan orsaka detta inkluderar snäva hästsvansar, flätor, dreadlocks, samt hårförlängningar. Håravfallet är vanligtvis märkbart längst hårfästet, och kan förebyggas genom att undvika väldigt strama uppsättningar av håret under långa perioder

Sources

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS): National Library of Medicine: Joel K Pilickal and Feroze Kaliyadan: Traction alopecia.

Cicatriciell (ärrbildande) alopeci

Cause: Förstörelse av hårsäckar som leder till ärrbildning.

Characteristics: Oåterkalleligt håravfall med synliga ärrbildningar.

About: Denna typ av håravfall skiljer sig från andra håravfallstillstånd då hårsäcken i det här fallet förstörs, vilket skapar ett ärr istället. För primär cicatriciell alopeci (som vi diskuterar i denna artikel) så är det ett resultat av inflammation. För de andra icke-ärrbildande typerna av alopeci är detta inte fallet. De kala fläckar som skapas av detta håravfall är släta, glänsande, hårlösa och saknar porer eftersom det inte längre finns hårsäcks öppningar. Själva ärret syns inte då ärrvävnaden sitter i hårsäcken. Sekundär cicatriciell alopeci har samma resultat, förstörda hårsäckar och ärrbildning, men det anses vara sekundärt när den ursprungliga orsaken inte är relaterad till håret, såsom tumörer och strålbehandlingar, brännskador, etc.

Denna typ av ärrbildande håravfall har flera underkategorier som bestäms beroende på vilken typ av inflammation som orsakar förstörelsen av hårsäckarna. Detta är dock ett tillstånd som kräver mer forskning då orsakerna är inte helt klara. Vad man vet är att alla typer involverar en inflammation i den del av hårsäcken där stamcellerna och oljekörtlarna som möjliggör tillväxt bor.

Sources

National Organization for Rare Disorders: Cicatricial Alopecia

Canadian Medical Association Journal: Rebecca Filbrandt, et al.: Primary cicatricial alopecia: diagnosis and treatment

American Skin Association: Alopecia.

Identifiera orsakerna

När vi har en bättre förståelse av hur håravfall kan se ut för olika människor och omständigheter så kan vi börja utvärdera vad vi vet om vårt hår och våra kroppar för att få en bättre bild av hur du kan jobba för återväxt.

1. Tidsram och förändringar

Tänk efter när du först började märka håravfallet. Var det bara nu eller har det pågått i några veckor? Om du kan få ihop en ungefärlig tidsram så kan det bli lättare att börja förstå vad som är grundproblemet. Detta kan hjälpa dig att se om det finns något samband med händelser i ditt liv, sjukdom, stressfaktorer eller hormonella och hälsomässiga förändringar som kan ha orsakat håravfallet.

2. Genetiska faktorer

Som tidigare nämnts så är den vanligaste typen av håravfall genetisk. Om det är möjligt så prata med familj och släkt och fråga om någon annan upplevt håravfall då det kan göra dig mer benägen att uppleva alopeci. Detta kan ge dig en bättre överblick av varför du upplever håravfall. Till exempel, om din förälder började tappa hår i sena tonåren så finns det en chans att detta kan hända dig också.

3. Miljö- och livsstilsfaktorer

Håravfall kan ofta kopplas till livsstilsval eller stressnivåer i våra liv. Med din tidsram i åtanke, har märkt av några andra hälsosymtom? Har du haft några större livsförändringar, betydande stress eller en förändring i din psykiska hälsa under denna tidsperiod? Hur vi tar hand om oss själva, kost och mediciner kan också spela en roll här - vilka produkter har du använt på sistone? Vår miljö har även betydande inverkan på vår hälsa och stressnivåer både på gott och ont. Att bo på en ny plats, äta annan typ av mat, träffa nya människor och utsättas för potentiella föroreningar kan vara relevant.

Navigating Hair Loss

Vårt hår bär på många känslor om oss själva och är en stor del av vår identitet. För många kan det vara traumatiskt att tappa hår och resultera i en känsla av hjälplöshet. Även om håravfall är mycket vanligt och en naturlig del av livet så kan dessa förändringar fylla oss med skam och besvikelse; som många andra saker i livet så är det inte alltid att något är enklare bara för att det är vanligt.

Det är viktigt att komma ihåg att det är helt okej att bli upprörd över att tappa hår, oavsett orsaken. Om du känner att ditt håravfall har en negativ påverkan på ditt välbefinnande så är det en bra idé att prata med någon du litar på och dela dina bekymmer med en vän, familjemedlem eller terapeut. Håravfall som potentiellt är relaterat till annan sjukdom kan vara jobbigt att hantera eftersom det är lätt för sinnet att förvänta sig det värsta, och oönskade förändringar i vårt utseende kan dessutom påverka din självkänsla och ditt självförtroende. Oavsett vad orsaken är så är det alltid en bra idé att anförtro dig till någon som kan finnas där för dig under denna tid.

Att prata med din läkare eller hudläkare är också viktigt när det kommer till håravfall och andra hälsoproblem, särskilt om ett symptom kan vara relaterat till underliggande sjukdomar. Eftersom du redan har förberett dig genom att samla information om ditt håravfall och din livsstil den senaste tiden, kommer det att vara mycket lättare för en professionell att hjälpa dig att avgöra vad orsaken är, och därmed också behandlingen. Att prata med dem gör det också möjligt för ytterligare tester om andra tillstånd misstänks, och de kan hjälpa dig att ge dig en korrekt diagnos så att du kan förstå exakt varför du tappar hår. Kunskap om din kropp är alltid nyckeln till att leva ditt bästa och mest hälsosamma liv!

HLT Shampoo 3%
HLT Shampoo 3%
HLT Shampoo 3%
HLT Shampoo 3%
HLT Shampoo 3%
HLT Shampoo 3%
HLT Shampoo 3%
HLT Shampoo 3%

HLT Shampoo 3%

€23,95
HLT Conditioner
HLT Conditioner
HLT Conditioner
HLT Conditioner
HLT Conditioner
HLT Conditioner
HLT Conditioner
HLT Conditioner

HLT Conditioner

€19,95
HLT Scalp Treatment
HLT Scalp Treatment
HLT Scalp Treatment
HLT Scalp Treatment
HLT Scalp Treatment
HLT Scalp Treatment
HLT Scalp Treatment
HLT Scalp Treatment

HLT Scalp Treatment

€23,95
Hair Loss Treatment Kit
Hair Loss Treatment Kit
Hair Loss Treatment Kit
Hair Loss Treatment Kit
Hair Loss Treatment Kit
Hair Loss Treatment Kit

Hair Loss Treatment Kit

€33,95